"ЖЕВ Е ТОЙ, ЖИВ Е!"

От продажни мекерета
е България превзета,
затова е днес в несрета.

Категория: