ПРЕОБЛЕЧЕН ИЛИЯ

Всяко минало тъмно
става слънце небесно,
както всяко измамно
се представя за честно!

Категория: