"КАКТО ВЪТРЕ, ТАКА И ВЪН!"

В собствените кожи
важни сме велможи,
но навън вразите
ни вгорчават дните.

Категория: