СТРАТЕГИЯ

За народа - вируси,
за слугите - бонуси,
за да пазят трона си!

Категория: