ХИТРЕЦЪТ

Хитрецът уж роптае,
но всъщност се старае
с лъжи да ни омае!

Категория: