КОРОНАВИРУС

Коронавирус ще изгоним,
когато вируса преборим,
но и короните съборим!

Категория: