SOS

От любов зараза няма,
от омраза вирус има
на Земята ни любима!

Категория: