ВИРУСИ КОРОННИ

Лакеите придворни
са вируси коронни,
защото са бездарни.

Категория: