КАРАНТИНА

Затворените
не мързелуват,
а в домовете
простор сънуват!

Категория: