КРОЕЖИ

На широко скроените,
кроят им шапките
тясно скроените!

Категория: