КЪМ ПРОПАСТ

Персони короновани
към пропаст водят другите,
от гибел застраховани
се мислят само лудите.

Категория: