СВЯТ КАТО АД

Щом някой в тоя свят
престъпник е богат,
дано сред онзи свят
е като в днешен Ад!

Категория: