СИМВОЛ ВЕРУЮ

Себе си недей продавай,
нито другиго предавай,
но борбата продължавай
и на злото не прощавай!

Категория: