КОЛИ И ПАЛАТИ ОТ ЗАПЛАТИ

Колкото по-скъпа е колата
и колкото по-златен е палата,
толкоз по-голяма е парата
и толкоз по-голяма суетата.

Категория: