ПЛАНИРАНЕ

Който в криза няма план,
кризата превръща в план,
за да стане вожд желан!

Категория: