ЖИВИ И ФАЛШИВИ

Добрите и правдивите
мразят ги фалшивите,
че истински са живите!

Категория: