ХУМОРЪТ

Чудесният хумор
за някой е тумор,
за другиго - лекар!

Категория: