КАМЪНИ И КАНАРИ

По пътя има препъващи камъни
и преграждащи канари. Първите
всеки сам трябва да премахне, а
вторите - с помощта на правдиви
приятели и смели съмишленици!

Категория: