ПРОДАЖНОСТ

За хитреци минават,
но на боклуци стават,
които се продават!

Категория: