ТОЛУПИ

Толуп до толупа
в гърдите се тупа
и пачките трупа
престъпната група!

Категория: