АЛЧНОСТ

Който присвоява,
все по-алчен става,
жаден е за слава!

Категория: