ОТРАЖЕНИЯ

Който криви си душата,
същият е и в словата
и такъв е и в делата!

Категория: