ХУМОРЪТ

Който хумора блокира,
черна завист го раздира
и сред мрака вегетира.

Категория: