БОРБАТА

Гнета на Тъмнината
прогонва Светлината,
да дойде Свободата
и Раят на Земята!

Категория: