ДЕВИЗИ

Девизът древноримски
"Разделяй и владей!",
смени то глобалистки
"На чужди гръб живей!"
Тъй алчен Господар
ще бъде вечен Цар!

Категория: