ЛИКА И ПРИЛИКА

Който шоу с политика
прави лика и прилика,
е от троловата клика!

Категория: