ЛИСИЦА-СВЕТИЦА

Хитрата лисица
прави се светица
заради парица!

Категория:

Comments

Ала я подхлъзва
динена корица,
че се мисли уж за
първата „умница“...

Pages