ЧЕРНО МОРЕ

Бурно е Черното море,
може всеки да прибере,
ако на някой му се мре!

Категория: