налудничаво шантавеещият

Когато бeзвъзвратно превъртя *

и трайно в мене мрак се загнездѝ ,

ще се вторачвам в слънце и цветя ...

Ще диря п`огледи ... , лица ... , звездѝ ...

Когато безнадеждно превъртя

и вместо въздух - ужас дишам гр`обен ,

ще се боя по - страшно от смъртта ,

че да живея - бил съм неспособен ...

Когато най - накрая превъртя

и почнат да ме гледат снизходѝтелно ,

проклет да съм , ако на полетя

към теб небе - добр`о и изкупѝтелно ...

................................................................................................................

Но! ... Няма НИКОГА да превъртя ... ,

защото още вярвам в ЛЮБОВТА ...

================================================

Amantes amentes * - Влюбените са лишени от разум - (лат.)

Категория: