нека

нека в човека
Б`ОГОносѝтелството
пр`еизбуява

Категория: