Извѝ се ...

Извѝ се сн`ежна фърт`уна !
И сякаш в небето стр`уна
вълшебни звуци засвѝри !

Дърветата - Богатѝри -
велѝчествено спокойни ,
под`еха звуците с клони !

Небе и лес забучаха !
Парцали снежни застлаха
и хълмове , и долѝща ,
и покриви , и плетѝща !

Но скоро бурята секна ,
в небето слънцето пекна
и прѝпнаха малчугани
навред по бели поляни !

Категория: