тъмнина и светлина

Словото грохва
от тежестта си ,
а пък човекът -
от ориста си ...

Словото грейва
чрез светостта си ,
а пък човекът -
чрез обичта си ...

Категория:

Comments

Словото грохва
от неискреност,
а пък човекът -
от користта си.
Словото грее
чрез истината,
а пък човекът -
чрез обичта си...
/моето скромно мнение/

Pages