едно

едно общество
на насилие ... силно
върви към разпад ...

Категория:

Comments

Силно и неудържимо, rhymefan! Всяко насилие, заради алчност и власт, води към разпад! Заради това са загивали цели империи, но трагичните стари и нови уроци още не са научени...

Pages