сърце

Сърце намѝга
на миг`а , а след това
не можеш мѝгна ...

Категория:

Comments

От намигването на сърцето зависи мигването и немигването на очите...Брависимо, rhymefan!

Благодаря за пореден път , господин Попов !
И с Ваше позволение - едно хрумване без препинателни знаци :

сърце намѝга
на миг`а и сетне миг
не можеш мѝгна

Тази игра и истина с мига /според мен/ е още по-добра!

Pages