вае рай

изяществото
на творбата вае рай
за сетивата

Категория:

Comments

Синтезирана изящност! Аплодисменти!

Благодаря за пореден път , господин Попов !

понякога се
получава и дано
не отегчава

понякога не
носи плам , но никога
не е измамно

Pages