По Wendy - „ Залез “ :

влюбено залез
покълва в нощта и ѝ
в скута потъва

Категория: