По Иван Методиев

следвай смеха на
децата вместо плача
на камбаните

вместо плача на
камбаните следвай смеха
на децата

...............................................................................................................................................

„Вместо да следваш плача на камбаните, следвай смеха на децата.“ - Иван Методиев

Категория: