мълнийна звездност

Мълнийна звездност
изгрява , родена от
„хайку“ и „нава“ !...

..............................................................................................................................

„хайку“ - весел стих - (на японски език)

„нава“ - обяснението за съдържанието , естеството и

произхода на думата са най-добре поднесени от

Иван Методиев

Категория:

Comments

Целият Космос
отразяват кратките
хайку и нава...

Pages