(***)

петстотин думи
в семействата средно на
ден се обменят

средно на ден се
обменят в семействата
петстотин думи

Категория: