следствие и причѝна

„ Защо си отстъпчѝв ( отстъпчѝва / отстъпчѝво ) ? “

„ Защото съм влюбчѝв ( влюбчѝва / влюбчѝво ) ! “

.................................................................................

човек
е
отстъпчѝв

защото
е
влюбчѝв

Категория:

Comments

Който не държи само на своето е по-щастлив в любовта..

Pages