охайк`уване на всеизвестна ѝстина

Човек се `учи
от грешките си , за да
не гѝ повтаря ...

От грешките си
`учи се човек , за да
не гѝ повтаря ...

Човек , за на не
гѝ повтаря , `учи се
от грешките си ...

Категория:

Comments

Много варианти и все полезни, rhymefan, ако помним грешките и не ги повтаряме...
Човек се учи
от грешките, когато
не ги повтаря...

Pages