( *** )

„ От работа се
става гърбав ... “ - изшептя
след дъжд дъгата ...

Категория: