РАЙ

Ер`ато
Сияе

В
Душата
Ѝ
РАЙ
Е

От
Него
Слов`ата

Струят
В
Необ`ята

И
Нека
Когато

Тег`оби
Гнетят
Ни

На
Тебе
Ер`ато

Крепѝ
Се
Дух`ът
Ни

........................

И
Нека
Ер`ато

На
Тебе
Когато

Тег`оби
Гнет`ят
Ни

Крепѝ
Се
Дух`ът
Ни

Категория: