опит за акро-хайку във второ лице единствено число

Бди ,
Обич
Грижовна !...

Категория:

Comments

Будни
Очи
Грижовни...
/многото акро-хайку показват само част от безкрайността, величието и човеколюбието на този образ, наречен още в дълбока древност от хората с кратката дума Бог/...

Pages