БУДИЛНИК /по rhymefan/

Звъни будилник.
Кошмари нощни гони.
Връхлитат дневни.

Звъни будилник.
Разкоши нощни гони.
Изгряват дневни.

Категория: