"МОЯТ БОГ Е ЛЮБОВТА!" - ОРФЕЙ

Не отговаря
на друго име Господ,
казва се Любов...

Категория: