ТРАМВАЯТ

Трамваят студен е и мръсен,
затуй не продупчвам билет,
а ватманът строг и навъсен
почиства стъклото от лед.

И аз като пръв гратисчия
пътувам наказан със студ
и пращам на майната тия,
които ме правят на луд.

Категория:

Comments

По Angel Popov - „ГРАТИСЧЍЯ“ :

Трамваят студен е и мръсен .
Пътувам затуй без билет ,
но ватманът кѝма навъсен
и зъзнещ :
„Спокойно , брач'ед !"

И аз - нещастлѝв гратисчѝя ,
пътувам , от студ вкочан`ен ,
и мѝслено псувам онѝя ,
що , луд че съм , мѝслят за мен .

.....................................................................

и мѝслено псувам онѝя ,
коѝто , че луд съм , си мѝслят за мен .

Великолепно казано! И моя милост през нощта го редактира. В почти еднаква посока сме търсили. Благодаря особено за остроумното: "Спокойно, бра'чед!"

Благодаря за двойното поощрение, Wendy! Започна като закачка, но ситуацията направи метафората доста сериозна...

Pages