ИЗКУСТВО /по rhymefan/

Пресътворявай
и тъй обезсмъртявай
ближния човек!

Категория: