МИГЪТ /по rhymefan/

Не мигвай само,
за да мигнеш, извайвай
мигвайки мига...

Категория:

Comments

По Angel Popov - "МИГЪТ" :

Не м`игвай , с`амо
за да м`игнеш !... М`игвайки ,
миг`а извайвай !...

Добре казано! "Мигвайки, мига извайвай!"

Pages