СЪСТЕЗАНИЕ /по rhymefan/

Изкуството е
също състезание
със самите нас...

Категория: